عکس از سد زاینده رود   

سلام

بازگشت به صفحه اصلی

در این قسمت چند عکس از سد زاینده رود نشان داده شده است.

sad

این عکس ها مربوط به تابستان ۱۳۸۷ است. در این سال منطقه یک خشکسالی بی سابقه را سپری می کرد.

sad

 

همانطور که در سنگ نوشته دیده می شود ساخت این سد در سال ۱۳۴۶ شروع و در سال ۱۳۴۹ پایان یافته است.

sad

 

این سد بر روی رودخانه زاینده رود بنا شده است.

sad

 

رود خانه زاینده رود شاهرگ حیاتی استان اصفهان است.

sad

سعید مهدی میثم مرتضی بیگدلی  سعید مهدی میثم مرتضی بیگدلی  سعید مهدی میثم مرتضی بیگدلی سعید مهدی میثم مرتضی بیگدلی سعید مهدی میثم مرتضی بیگدلی

 

 

لینک
۱۳٩۳/۱/۱٦ - میثم بیگدلی